Om oss
Presentation: Välkommen till Torslunda Hembygdsförenings bildarkiv.


Du hittar vårt bildarkiv som finns hos Digital Kultur genom vår hemsida http://www.torlunda.com under menyvalet Bildarkiv
eller direkt med följande länk: http://www.digitalkultur.se/tor/torslunda_hembygdsforening/public/

Med Bildarkivet gör vi våra dolda bildskatter lätt tillgängliga via Internet för var och en.
Har du ytterligare information om någon bild, eller hittat någon felaktighet, tar vi tacksamt emot detta. Enklast gör du detta
under fliken ”Lämna information” när du tittar på en bild.

Bidra
Har du som privatperson eller förening egna bilder som skulle höja värdet av databasen är du välkommen att kontakta oss. Efter digitalisering och inläggning i Bildarkivet återlämnas originalbilderna till ägaren om så önskas.

Upphovsrätt
Vi har i samtliga fall där så är möjligt uppgett upphovsmannens namn i samband med publiceringen. Har du upplysningar som kan göra det möjligt för oss att identifiera okända fotografer/ upphovsrättsinnehavare är vi tacksamma om du hör av dig
under fliken ”Lämna information" enligt ovan, eller under mailadress info@torslunda.com
Vi respekterar rådande lagstiftning på området och utgår från
att du som användare gör detsamma. Vid tveksamhet om rätt
att använda bilder eller motsvarande kontakta Hembygdsföreningen enligt ovan, så förmedlar vi kontakten
med upphovsrättsinnehavaren.

Ytterligare information om personuppgiftslagen PUL
Även spridning av personuppgifter kräver iakttagande av
gällande lagstiftning. De personuppgifter som publiceras genom
Torslunda Hembygdsförening har i regel inget godkännande av
den registrerade. Vi följer dock personuppgiftslagen
genom att personuppgifterna och sammanhanget är harmlöst. Den som mot sin önskan finns avbildad eller namngiven i databasen blir naturligtvis borttagen ur Bildarkivet efter kontakt med Hembygdsföreningen enligt ovan.
Webbsida: http://www.torslunda.com


Version 2.0