Om oss
Bild saknas
Presentation: 1977 startades hembygdsföreningen av ett antal eldsjälar och årsavgiften sattes till 15 kr. Föreningen och hembygdsgården är i dag den naturliga samlingspunkten för en stor skara personer boende i trakten, vissa kommer vid några festliga tillfällen om året och andra till olika cirklar en eller flera dagar varje vecka. Under alla år har många föremål och bilder samlats och bevarats, dessa har registrerats och ett fåtal har visats på anordnade utställningar i trakten, men här och nu 2016 - görs för första gången alla våra bilder tillgängliga för alla våra medlemmar samt den stora allmänheten. Den möjligheten är vi glada för.
Webbsida: www.amhult-lyse.se


Version 2.0