DOKUMENTERA OCH RÄDDA DIN BILDSKATTSÅ HÄR GÖR DU

Det ska vara enkelt att bevara och visa sin kulturhistoria för andra. Vi vill att fler ska få tillgång till och glädjas av alla kulturskatter som finns. Gamla fotografier åldras och kommer inte för alltid att finnas kvar. En lösning på detta är att digitalisera fotografierna, laga eventuella skador samt registrera den information som finns tillgänglig.

Första steget är att digitalisera fotografiet, d.v.s. skanna in det i datorn och lagra det digitalt. På det sättet får man en digital kopia som inte åldras. När fotografiet är digitaliserat kan man påbörja arbetet. Det första som bör göras är att ställa ljuset så att fotografiet blir tydligt och får tillbaka sin kontrast. Sedan kan eventuella skador tas bort. Om fotografiet är väldigt gammalt kan det vara blekt, ha fläckar eller vara skadat på andra sätt. Ett fotografi utan information är bara ett fotografi. Därför är det mycket viktigt att man tar hand om den information som finns tillgänglig. Det gör att fotografiet får ett annat djup och det kan användas vid t.ex. släktforskning.

Behöver du hjälp att digitalisera dina fotosamlingar? Vi har utrustning och kunskap för att på ett professionellt sätt digitalisera ert material. Sammanlagt har vi över 30 års erfarenhet av datorer, tekniska lösningar och programmering. Det gör att vi kan hantera stora mängder material till ett bra pris. I vår databas TOR lägger vi allt det krångliga under ytan och presenterar enkelhet för kunden. Det är för oss en självklarhet. Därför erbjuder vi er en mycket kompetent och lättanvänd databas att registrera era samlingar i och för att visa upp dem på internet. Databasen är mycket enkel att administrera. Ni hanterar allt via webben. Ett stabilt och pålitligt verktyg som sätter användaren i första rummet. Inga installationer krävs och med vår dagliga säkerhetskopiering är allt ert material i tryggt förvar.

Digital Kultur är mötesplatsen där det svåra blir enkelt. Med modern teknik och design blir den ett kraftfullt och stabilt hjälpmedel att sprida vår kulturhistoria.