SVENSKA SPÅRVÄGSSÄLLSKAPET

SVENSKA SPÅRVÄGSSÄLLSKAPET

Nordens största webbplats för lokaltrafikintresserade sedan 1996. Svenska Spårvägssällskapet kör museispårvagnar på fyra platser i Sverige. I Malmköping finns Sveriges Lokaltrafikmuseum med bevarade spårvagnar och bussar från många svenska städer. Vi kör också i Stockholm, Norrköping och Malmö och samverkar med Ringlinien i Göteborg. Tag plats i de gamla sätena och låt någon av våra spårvagnar från 1900- till 1950-talen ta med dig längs linjen.

Bilden föreställer en spårvagn som trafikerar linje 1 från Södervärn via Folkets Park, Amiralsgatan, Gustaf Adolfs torg, Stortorget, Centralstationen, Drottningtorget och Värnhem till Lundavägen i Malmö. Fram till 1906 trafikerades linje 1 med hästspårvagnar. 1907 blev linjen elektrifierad. Bilden är tagen i april 1949 av Lennart Améen.

Tillbaka