FRILUFTSMUSEET GAMLA LINKÖPING

FRILUFTSMUSEET GAMLA LINKÖPING

Friluftsmuseet Gamla Linköping skapades för att bevara äldre byggnader och på så sätt kunna berätta om gångna tider. I dag finns ett hundratal byggnader i stadskvarteren och vid Valla gård. De allra flesta har flyttats dit från Linköpings stad.

Under 1940-talet växte Linköping mycket snabbt, främst tack vare Saabs framgångar. Det innebar att många gamla hus i stadskärnan revs för att ge plats åt moderna byggnader. Kommunalpolitikern Lennart Sjöberg var bekymrad över rivningsvågen. I mitten av 1940-talet väckte han tanken om att skapa ett ”Skansen för Östergötland”. Han ansåg att ett friluftsmuseum var den enda möjligheten att rädda den äldre bebyggelsen. Ebbe Jonsson, som var chefredaktör på Östgöta Correspondenten, förankrade idén hos linköpingsborna. Landsantikvarie Bengt Cnattingius stod för den kulturhistoriska kunskapen och utformningen av området, som kom att kallas Gamla Linköping.

Friluftsmuseet ligger på mark som styckats av från Valla gård. Uppbyggnaden tog verklig fart 1955. Husen ligger runt ett gatumönster, som kopierats från den gamla stadskärnan. En tredjedel av byggnaderna flyttades hela. De övriga plockades ner och timrades upp på sin nya plats. De flesta har behållit ungefär det utseende de hade vid flyttningen. På vissa byggnader har större fasadförändringar gjorts. Till exempel har butiksfönster tagits bort.

I dag finns det ett femtontal museiinteriörer i stadskvarteren och vid Valla gård. I några hus är originalinteriörerna bevarade. Dit hör Solliden. Där bodde arbetarfamiljen Andersson, som hade det ganska gott ställt. Hemmet berättar mycket om Sveriges samhällsutveckling under 1900-talets första hälft. Även i Carin Nilssons villa finns interiören kvar i ursprungsskick. Den är ett exempel på hur ett välbärgat borgerligt hem kunde se ut i början av 1900-talet.
Friluftsmuseet Gamla Linköping har många spännande museer som berättar om människors livsvillkor förr.

I stadskvarterens museer visas arbete, hantverk, skola och boendemiljö. Det finns ett par hem från 1900-talets början som står kvar nästan helt orörda – fantastiska dokument från en svunnen tid. I Valla gård finns vallamuseerna: Järnvägsmuseet, Westmanska vagnmuseet, Odalmannens lantbruksmuseum och Tekniska Verkens museum. Här finns också Östra Torp-stugan.

Tillbaka