STIFTSGÅRDEN I UNDERSVIK

STIFTSGÅRDEN I UNDERSVIK

Undersviks stiftsgård ligger invid Ljusnan i norra delen av Bollnäs kommun. Strax väster om gården passerar riksväg 83 samt Norra stambanan. På gården finns 50 rum med logimöjligheter för cirka 115 personer. Huvudbyggnadens norra gavel har förlängts med en utbyggnad mot väster, utgörande Stiftsgårdens kapell. Gården var ursprungligen handelsgård för de boende i trakten.

Bilden föreställer en praktfull klockstapel som byggdes 1759 av Ljusdalssnickaren Per Jonsson. Den står strax norr om kyrkan. Dess placering var ursprungligen nere vid den gamla kyrkan. Först 1889–1890 flyttades klockstapeln till den nya kyrkan. Att flytten dröjde så länge beror troligen på att man hade tänkt utvidga nya kyrkan med ett torn. Något tornbygge blev dock aldrig av.

Tillbaka