SENASTE NYTT

Digital Kultur och Växlingar på Stenegård

25 juni var vi inbjudna av Johanna Syrén att medverka i FOTOGRAFISKA SKATTER på Stenegård I Järvsö. En guidad visning av VÄXLINGAR följt av kaffe och bullar, en föreläsning om digitalisering av oss och samtal kring deltagarnas släktbilder från landskapet.

Växlingar visar bilder från Johanna Syrén samt från den store Hälsingefotografen Hilding Mickelsson. Hilding föddes 1919 och dokumenterade fram till sin död livet, naturen och människorna i hembygden.

Johanna Syrén är född 1980 och nu aktiv fotograf i Hildings landskap – södra Hälsingland. Hilding Mickelsson-sällskapet har gett Johanna tillgång till Hildings bildarkiv på runt 150 000 foton och hon har valt bland sina egna och Hildings bilder för att ge oss en tolkning av vår landsända, vilka vi är och kanske frågor om vart vi är på väg?

När vi ser ett urval av deras bilder tillsammans ser vi hur odlingslandskapet och arbetsmetoder förändrats under ett halvt sekel.

VÄXLINGAR är ett tvåårigt regionalt projekt producerat av Konstfrämjandet Gävleborg i samarbete med Region Gävleborg, ABF Västra Hälsingland, ABF Gästrikebygden, Konst och landskap, LOKOMOTIV och Hilding Mickelsson-sällskapet med bilder inlånade av Hälsinglands museum.

Utställningen och kringaktiviteter gästar under 2019 Järvsö, Rengsjö och Arbrå och under 2020 Edsbyn, Gysinge och Gammelstilla.

F15 Flygmuseum firar 20 år!

Den 9 juni firar Flygmuseet i Söderhamn 20 år. Vi på Digital Kultur kommer att vara med och visa ett långt bildspel med många fina bilder från deras arkiv. Det blir en rolig dag med fly in, veteranfordon, bilkörning på två hjul och modellflyg. En veteranbuss kör gratis transport från Söderhamn till Flygstaden och museet kl.10.00 och 11.00 från gamla busstorget (Utanför Svea Bio). Hemfärd kl. 14.00 och 15.00. Fritt inträde för alla denna dag. Extra öppet 09-17 under jubileumsdagen 9 juni. Utöver oss kommer Röda Korset, Bilkåristerna, FRO, Moheds flygklubb, Fordonshistorikerna, Brandkåren och Modellflygklubben att medverka. I matväg kommer det att serveras korv, hamburgare, kolbullar, kaffe, läsk, glass m.m.

Historien om ett fotografi, del 3.

Mycket av det som skrivits om vännen Edvin Sundberg kan upprepas vid det smärtsamma budet att Bernhard Cedwall är borta. Samma idealitet, samma uppoffrande arbete för vår rörelse, samma stilla försynthet och duglighet – ja, tapperhet och trohet – ledde dem båda. Man brukar finna de bästa orden vid en öppnad grift men Vi Hyresgäster har för vana – även om vi av utrymmesskäl tyvärr endast har hunnit med ett fåtal – att giva ett erkännande redan i livet. Det är alltså inte första gången vännen Cedwalls bild är inne i vår tidning: hans gärning inom Hyresgästföreningen var så markant, i all sin stillsamhet, så utomordentligt effektiv, att vi hade anledning bringa en hyllning för detta vid ett tidigare tillfälle. Vi tro han vart glad inför detta erkännande.

Ett av vännen Cedwalls stora glädjeämnen var arbetet inom hyresgästernas led och förtroendeuppdraget, att vara fullmäktig inom Hyresgästföreningen, tog han både med intresse, allvar och stolthet. Även vid denna öppnande grift sänktes hyresgäströrelsens fanor och ombudsman Gustaf Göransson frambar, i samband med kransnedläggelse, vår hyllning inför, den bortgångnes vackra livsgärning.

Ett avsked. Vår trogne medlem styrelseledamot och uppbördsman Bernhard Cedwall har genom döden hastigt blivit ryckt från vår krets. Fredagen den 28 december fördes hans stoft till den sista vilan. Jordfästningen ägde rum i Trons kapell och förättades av Gust. Collini i Brännkyrka församling. Begravningsakten blev en gripande högtid med massor av kransar och blommor. Många vänner och kamrater hade slutit upp för att hedra den bortgångne. Spårvägsmännen hedrade med musikkår och standar och många uniformerade kamrater. Herr John Andersson lade ner kransar och tackade i varma ord från Kamratföreningen och Befälsföreningen. Styrelsekamraterna i Gröndals Hyregästsektion mötte med sorgklädda fanor. Sektionens tack frambars av Erik Ohlsson, som påminde om Cedwalls mångåriga och trogna arbete inom hyresgäströrelsen i Gröndal. Ohlsson tackade även från styrelsekamraterna och från personliga vänner inom rörelsen. Centralstyrelsen tackade genom ombudsman Göransson för mångårigt och plikttroget arbete, som uppbördsman och styrelseledamot.

När vännen Cedwall nu gått ifrån oss måste man tänka på de många arbetsfyllda år, som den tyste kamraten varit med och aktigt arbetet i hyresgäströrelsen i Gröndal. Det är 15 års troget arbete i helg och söcken i vardagligt småjobb och propagandaarbete. Vid höstfester och andra tillställningar, för att skaffa medel att hjälpa fattiga medlemmar, vid julfester med att glädja små och stora barn, vid medlemsmöten samt andra anordningar. För att berika medlemmarna och stärka kamratskapet, alltid var Cedwall med. De senaste 10 åren var Cedwall kassör och uppbördsman inom sektionen och dessa uppdrag krävde nog helt sin man och upptog på senare år det mesta av hans fritid. Sov i ro, du trogne och hängivne vän. Ditt minne lever hos oss.

Bilden föreställer Bernhard med hustrun Greta och barnen Inga och Sune.

Historien om ett fotografi, del 2.

Den 16 februari fyller spårvägsmannen K. E. B. Cedvall, Gröndal, 50 år. Cedvall som tillhört Gröndalssektionens styrelse sedan ett 10-tal år tillbaka har såsom sektionens energiska kassör nerlagt ett synnerligen stort intresse för Hyresgästföreningen. Var en bland de första medlemmarna när sektionen startade 1929 och var under många år en verkligt intresserad och pålitlig funktionär vid Gröndalssektionens årliga återkommande Vår- och Höst-fester. Såsom varande en av de bästa förespråkarna på platsen för H. S. B. bebyggelse var han den första lägenhetstecknaren uti Gröndals H. S. B.-hus och driver en både saklig och intresserad propagande för en ytterligare utvidgad bostadsproduktion i Gröndal.

Bilderna föreställer K. E. B. Cedvall på sin 50-årsdag och fickuret han fick som present.

Historien om ett fotografi, del 1.

Ett fotografi utan historia är bara ett fotografi. Ett fotografi med historia är så mycket mer. Från början var mannen i mitten den ende vars namn vi kände till samt att vi visste att spårvagnen körde i Stockholm nån gång efter 1919. Med lite efterforskningar hos Spårvägsmuseet i Stockholm hittade vi mannens personakt och med hjälp av fantastiskt kunniga och intresserade människor i Svenska Spårvägssällskapet fick vi information om var bilden är tagen och när. Här kommer historien om denna bild.

Mannen i mitten heter Karl Emil Bernhard Sedvall och föddes 16 februari 1892 i Brännkyrka församling i Stockholm. Enligt hans personakt började han som extra söndagskonduktör den 2 december 1918 för att bli godkänd konduktör den 20 december 1918. Den 1 juli 1919 blev han ordinarie anställd. Drygt ett och ett halvt år senare, den 18 januari 1921 blev han godkänd förare.

Det var hårda tag på den tiden och det behövdes inte mycket för att bli bestraffad. 1922 blev han suspenderad i två dagar för ett olämpligt uttalande till befäl i trafikanters närvaro. Det skulle ha varit roligt att veta vad han sagt och vad befälet hade gjort för att föranleda detta uttalande. 1924 fick Bernhard en varning för brist i avräkning. Återigen vore det intressant att veta mer om detta. Hur mycket fattades det o.s.v. men det lär vi aldrig få veta.
Sedan gick 21 år innan något nytt hände. Då blev det tre dagars suspendering för att ha ”orsakat urspårning och elektrisk växel” Det är lite oklart vad denna mening egentligen betyder men det är så det står i personakten.

Bernhard avled den 18 december 1945 i en ålder av 53 år. Han segnade ner vid busshållplatsen på väg från sin stuga. Han efterlämnade sin maka Greta och barnen Inga och Sune.

Vagnen är en SS A8 nr 193, fd SSB A2 nr 23, systervagn till nyligen renoverade vagn 24 på Djurgårdslinjen.

Var är vi någonstans?
Till vänster om vagnen står 188 på kaféskylten på huset. Platsen är därmed Hornsgatan 188 som den hette på den här tiden. Numer heter gatan Hornstulls strand och huset har nummer 3. Vagnen har alltså svängt höger strax före bron in på nuvarande Horntulls strand och till sin ändhållplats. Sedan svänger vagnen höger in på Brännkyrkagatan, därefter höger in på Långholmsgatan och slutligen vänster ut på Hornsgatan igen.
Fastigheten Sågen 18 byggdes om 1942 och året efter öppnade biografen Rio här. Bion finns för övrigt fortfarande kvar. Fasaden däremot gjordes om rejält då 1942 så man kan inte känna igen huset i alla dess delar.

När är då bilden tagen?
Linjenummer 10 infördes den 1 januari 1919. Vagnen togs ur trafik 1929 och redan året innan flyttades linje 10 härifrån till ny ändslinga öster om Långholmsgatan. Den bro man ser till höger byggdes 1915 och ersattes 1928 av den första högbron. Men det finns detaljer som kan göra dateringen bättre, t.ex. skyltningen. Bilden är sannolikt tagen mellan 1 januari 1919 då linjenummer 10 infördes och 1 april 1922 då belyst nummerkruka infördes på takkanten.

Märker ni hur oerhört intressant det blev med all denna information? Man blir bra sugen att åka till adressen och se med egna ögon hur det ser ut idag och jämföra med hur det såg ut då för 100 år sedan.

Bilderna föreställer spårvagn 193 med Bernhard Cedwall i mitten och nedanför Bernhard Cedwall som ung.Sida 3 av 15«12345»10...Last »