MALUNG-SÄLENS FÖRENINGAR

MALUNG-SÄLENS FÖRENINGAR

Malung-Sälens föreningar AB (svb) är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning vilket innebär att all eventuell vinst återinvesteras i den egna verksamheten. Aktiebolaget ägs av den ideella föreningen Malung-Sälens föreningar (som i sin tur ägs av de ideella medlemsföreningarna).

Vi bedriver näringsverksamhet utifrån grundidén att erbjuda meningsfull sysselsättning och bidra till att skapa förutsättningar för människor att förbättra sina levnadsvillkor. Vi integrerar människor som står långt ifrån arbetsmarknaden! En av de saker vi arbetar med är att skanna gamla bilder från lokala reportrar mm.

Tillbaka