ARBRÅ HEMBYGDS- OCH FORNMINNESFÖRENING

ARBRÅ HEMBYGDS- OCH FORNMINNESFÖRENING

Arbrå Fornhem består av 15 st byggnader som insamlats och flyttats till tomten Solbacken av Arbrå Hembygdsförening. De flesta byggnader flyttades hit under 1920 talet. De äldsta har sitt ursprung i 1700 tal. Boningshusen är inredda som ett gammalt hälsingehem med väggmålningar, möbler, husgeråd och redskap från gårdar i trakten.

E.G Wengelin är Arbrå Fornhems skapare. Han föddes i Söderhamn 26/2 1855, kom till Arbrå 1914 och titulerades fornminnesforskare. Därför heter föreningen Arbrå Hembygds- och Fornminnesförening. Föreningen bildades 21 mars 1921. I vår ägo finns även en utställning om Ida Gavell Blumental ”Delsbostintan”. Hon föddes här och efter ett långt liv begravdes hon på Arbrå kyrkogård.

Bilden föreställer Lövgrens busstrafik på sträckan Arbrå-Vallsta-Nianfors. Chauffören hette Lars Rosén och bilden är tagen utanför Lövgrens Café i Forsbro. På sidan av bussen fanns en postlåda som kunde användas vid stopp ute i byarna.

Tillbaka