VÄSTERVÅLA HEMBYGDSFÖRENING

VÄSTERVÅLA HEMBYGDSFÖRENING

Socknen har fått sitt namn av den plats där kyrkan ligger, ursprungligen Wåla. Eftersom det även finns ett Wåla i Uppland, så blev vårt namn Wäster Wåla, senare Västervåla. Västervåla socken ligger i Västmanland, ca 5 mil norr om Västerås, och tillhör Fagersta kommun. Socknen har åtminstone sedan 1600-talet i första hand präglats av bergsbruk och i andra hand av jordbruk. Men det finns betydligt tidigare spår av järnhantering.

Redan under de första seklerna hämtade man upp sjömalm från Åmänningens botten och förädlade den till brukbart järn. En annan faktor som i hög grad har präglat vår socken är att den stora sjön Åmänningen ligger mitt i. Med detta har följt både kommunikationssvårigheter och försörjningsmöjligheter inom sjöfarten. Åmänningen står genom Strömsholms kanal i förbindelse med Mälaren och mycket järnvaror och andra produkter har fraktats den vägen. Länge var Västervåla en egen församling, men på senare år har den sammanförts med Västanfors församling.

Totalt i Ängelsbergsbygden är cirka 500 personer bofasta. På sommaren betydligt fler, ett par hundra familjer har sitt sommarviste här.

Tillbaka