MÖRBYLÅNGA HEMBYGDSFÖRENING

MÖRBYLÅNGA HEMBYGDSFÖRENING

Året var 1950 och dagen den 13 mars. Ett antal av ortens hembygdsintresserade hade samlats för att bilda Mörbylånga Församlings lokalorganisation av Ölands södra kontrakts hembygdsförening, sedermera Mörbylånga Hembygdsförening. Förslag till stadgar hade tidigare utarbetats av Ölands södra kontrakts hembygdsförening och stadgarna antogs vid mötet.

Vid mötet valdes också styrelse. Det blev ingenjör Gottfrid Bjerström, Trollhättan, ordförande och sekreterare, magister Anton Danemar, köpingen, vice ordförande, lantbrukare Einar Johansson, Beteby, kassaförvaltare samt fru Wajan Andersson, Mörbylånga by och snickaren Karl Lorensson, Bårby, övriga styrelseledamöter.

Redan den 23 juli samma år ordnades en hembygdsdag i Bårby borg. Programmet omfattade öppningstal av rektor Gillis Hammar, friluftsgudstjänst med musik av F 12:s musikkår, körsång, folkdans av Borgholms folkdanslag, lotterier, kaffe- och konditori-servering samt hembygdsspel och fyrverkeri. Ja, det var en pampig inledning av föreningens historia.

Mycket har hänt sedan dess. Många hembygdsdagar har anordnats under årens lopp. Midsommarfester och valborgsmässofirande, folkbildningskurser, föreläsningar och utflykter har ordnats på löpande band. Föreningen har under alla år värnat om bygdens väderkvarnar. Torgbrunnen, brunnen vid Esplanaden/Västerlånggatan, skyttestenen vid Kalvhagen och piren vid Risingehamn har alla varit föremål för stor omsorg liksom Torgets utseende.

Under många år har frågan om anskaffande av en hembygdsstuga varit uppe till behandling. Redan år 1956 väckte prosten Danielsson frågan för första gången. Vid många tillfällen har föreningen varit spekulanter på äldre hus i bygden men först år 1994 fick frågan sin lösning. Föreningen kunde inköpa fastigheten Vikingen 5 vid Köpmangatan i Mörbylånga. En hel del reparationsarbeten behövdes och många frivilliga krafter ställde upp och med hjälp av ALU-arbetare och under ledning av bl a Rune Wikström blev hembygdsgården färdig för invigning den 6 augusti 1996. Kommunfullmäktiges ordförande Marianne Jönsson skötte uppdraget. Hembygdsgården har därefter förbättrats med bl a handikapptoalett, utvändig trappa till övervåningen och komplettering av köksutrustningen.

När föreningen blivit ägare till en hembygdsgård blev det också möjligt att utöka verksamheten och ordna aktiviteter där. Första evenemanget blev julbasaren år 1994, då väggarna fortfarande inte var klädda och målade på insidan. Första kaffeserveringen vid sommarmarknaden ordnades år 1996. Samtidigt var det tombola och loppis och sammanlagt fick föreningen in 18.000:- under dagen.

Många lotterier och julbasarer har ordnats under årens lopp. Föreningens sygrupp har då bidragit med handarbeten och annat att lotta ut och försälja. Tyvärr upphörde sygruppen år 2008 eftersom det inte blev någon nyrekrytering och deltagarna orkade inte längre pga stigande ålder. Konstnären Sven-Bertil Svensson har vid flera tillfällen skänkt konstverk för utlottning. Sven-Bertil är också konstnären bakom föreningens logga, som föreställer grinden mellan köpingen och övriga socknen.

Hösten 1983 blev sockenboken färdig. En kommitté bestående av Nils Torsund, huvudredaktör, John Stenvall, Tord Rosenqvist, Birger Brunby, Göran O T Dahlberg och Topsy Söderlind var ansvarig för boken och många olika personer bidrog med artiklar. Föreningen har också givit ut tio årsskrifter 1985-1991, 1993, en jubileumsskrift år 2000 och en år 2010. Redaktionskommittén har alla åren bestått av Tord Rosenqvist och Göran O T Dahlberg med förstärkning av Dagmar Lundegårdh år 2000 och med Per-Olof Olsson och Elisabet Engqvist år 2010.

År 2005 fick föreningen en stor donation i form av aktier från mörbylångabon Inez Nilsson. Tack vare detta kunde kvarstående lån på hembygdsgården lösas och föreningen blev därmed skuldfri.

Under senare år har föreningen ordnat kroppkaksfester med någon intressant föreläsning varje höst. På Ölands skördefest har det varit servering av kaffe med äppelkaka och smörgåsar i hembygdsgården. Föreningens kvinnliga medlemmar har i alla tider ställt upp med bakning, servering och kroppkakskokning för att få in pengar till föreningen. Sommarvandringar i köpingen, kyrkbyn, Bårby, Beteby och Risinge har varit uppskattade arrangemang. Konstutställningar, torgdagar och sommarföreläsningar är de senaste tillskotten i föreningens verksamhet.

Tillbaka