ANKARSRUMS HEMBYGDSFÖRENING

ANKARSRUMS HEMBYGDSFÖRENING

Ankarsrums Hembygdsförening bildades 1947 på initiativ av ing. Gösta Klemming. Efter ett par års hemlöshet vad lokaler beträffar, löste sig den frågan till det allra bästa år 1955. Ankarsrums bruk firade då 300-årsjubileum, och man beslöt att Hembygdsföreningen skulle få disponera en byggnad från 1830-talet till museum.

Huset, den så kallade Rättarebyggningen är en rödfärgad, vacker byggnad i två våningar samt en rymlig vind. En klockstapel sattes upp samma år. Loftboden kommer från Eknäs i Gladhammar och har två våningar med svalgång och vällingklocka. År 1972 skänkte Brukets ägare AB Electrolux byggnaden samt ett avstyckat markområde till föreningen. Läget är mycket vackert vid Långsjöns utlopp, en plats som tidigare varit lastageplats. År 1986 skänkte kommunen Valsverkskontoret till föreningen. Det är en rest av övre bruket och ligger i den vackra Bruksparken.

Hela byggnaden är i dag en imponerande industriutställning, över 3300 registrerade föremål finns att titta på, föremål som vittnar om livet på bruket.Tillverkningen avspeglar sig i ting från skiftande epoker i brukets historia. Emaljskyltar, järngrytor, fingjuteriets krucifix och paraplyställ, järnkaminer och spisar. Kanonkulor och granater lik väl som ting för köket som sillstekare och rånjärn. Efter omfattande ombyggnad invigdes de lokalerna 2008-05-24 och heter ny Aktiveum®. I Lehmannrummet finns flera tusen foton som även är utlagda på ”Kulturarvsforum” och allt Västerviks Tidningen skrivit om Ankarsrum de senaste 80 åren.

Tillbaka