TORSLUNDA HEMBYGDSFÖRENING

TORSLUNDA HEMBYGDSFÖRENING

Torslunda socken ligger på Ölands västra sida och breder ut sig från Ölandsbron i norr till Eriksöre i söder. I väster gränsar socknen mot Kalmarsund och i öster mot socknarna Norra Möckleby och Sandby-Gårdby. Största ort är Färjestaden med nära 9000 bofasta. I socknen finns också våra tolv byar Arontorp, Björnhovda, Eriksöre, Kalkstad, Kråketorp, Kåtorp. Lenstad, Lundtorp, Runsbäck, Torslunda, Skogsby, Tveta och Tävelsrum.

Som de flesta av Ölands socknar så har Torslunda en spännande historia. Genom förbindelser med fastlandet har socknen spelat en viktig roll långt tillbaka i tiden. Om den spännande historien vittnar en rad fornfynd. Vi har en borg i socknen, Sveriges äldsta guldföremål har hittats i Färjestaden och så finns en järnålders by gömd i Skogsby. Hembygdsföreningen arbetar för att bevara och tillgängliggöra och föra kulturhistorien vidare till kommande generationer. Föreningen har sex kommittéer som är själva basen i verksamheten. Var och en av kommittéerna ansvarar för olika verksamhetsområden. Uppdragen innefattar allt från underhåll av byggnader och kvarnar till tipspromenader, bakning och guidade vandringar.

I Torslunda hembygdsförening, med fler än 800 medlemmar, behöver vi vara många aktiva för att verksamheten skall hållas igång. Vi dokumenterar och bevarar våra byggnader och föremål till kommande generationer och genomför evenemang där flera generationer kan träffas och ha det trevligt tillsammans. En annan viktig uppgift för oss är att föra vidare traktens traditioner och berättelser till dem som kommer efter oss.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att vara med i vår aktiva skara!

Tillbaka