TRANSTRANDS HEMBYGDSFÖRENING

TRANSTRANDS HEMBYGDSFÖRENING

Transtrands Hembygdsförening bildades 1947, samtidigt som Olnispagården restaurerades och blev hembygdsgård. Föreningens syfte är att bevara och stärka minnet av tidigare generationers livsformer och att samla och vårda byggnader och andra föremål som kan åskådliggöra livet från förr i Transtrandsbygden. Styrelsen arbetar aktivt med bland annat dokumentering och bevarande av bygdens dialekt, Transtrandsmålet.

Sockenalmanackan som utges varje år är ett sätt att visa allmänheten delar ur föreningens bildarkiv och man deltar aktivt i kulturfrågor/arrangemang. Sommartid visas hembygdsgården genom guidade turer.

Tillbaka