LÄNSMUSEET GÄVLEBORG

LÄNSMUSEET GÄVLEBORG

Länsmuseet Gävleborg är en stiftelse som arbetar med kulturarv och konst i Gävleborgs län. Museiverksamheten tog sin egentliga början 1933 då länsintendent Philibert Humbla anställdes av Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund för ”hembygdsvårdande uppgifter”.

Sju år senare kan Gävle Museum uppföras med hjälp av medel från en donation av Antonie Rettig. Familjen Rettig ägde en tobaksfabrik i Gävle och drev även varvs- och rederiverksamhet i staden under 1800-talet. Antonie Rettig, ingift i släkten, avlider 1933 och efterlämnar då ”John och Antonie Rettigs museifonder till Gävle stad”. Gävle Museum – ”ett museum för konst, möbler och konstindustri” – kan uppföras och invigs i september 1940.

Museibyggnaden ritades av stadsarkitekt Sven Wranér och skulle, enligt donatorn Antonie Rettigs önskemål, i möjligaste mån likna hennes systers palats – det von Plessenska palatset i Köpenhamn. Philibert Humbla blir museets förste chef. I den rettigska donationen ingick ett tusental konst- och konsthantverksföremål. Dessa föremål blev grunden till samlingarna. I museet visades delar av den Rettigska samlingen av konst och konsthantverk, samt ytterligare ett stort antal konstverk som samlats in av Philibert Humbla.

Humbla var en folkbildare av den gamla gedigna sorten. Han spred kunskap på bred front och tog tillvara på den initiativkraft som fanns ute i länet. Han skapade nätverk för sin tid. Humbla var även delaktig i uppbyggandet av Hälsinglands museum och ägnade mycket tid åt verksamheten vid länets hembygdsgårdar. För att förtydliga länsuppdraget omvandlades Gävle Museum 1978 till Länsmuseet Gävleborg, som är vårt namn än idag.

Bilden föreställer två allvarliga män i uniform.

Tillbaka