FAMILJEN GOLDKUHL

FAMILJEN GOLDKUHL

Åke och Stanny Goldkuhl. Åke föddes 1867 och blev 103 år gammal. Hans yrkesverksamma liv innefattade bl.a. tjänster som ritare vid statens järnvägar och chef för konstruktions- och byggnadsritkontoret vid Gellivare malmfält. Stanny föddes 1870. När pensionsåldern infann sig flyttade de till Ulvsunda.

Bilden föreställer två damer med paraply.

Tillbaka