SKÅLAN

SKÅLAN

Mellan 1998 och 2011 så gjordes en omfattande inventering och inskanning av gamla fotografier i grannbyarna Skålan och Börtnan, vilket resulterade i tiotalet fotoutställningar för allmänt beskådande på dåvarande ICA-affären i byn. Unikt var att de allra flesta fotografierna var väl dokumenterade med namn och platser. Fotoarkivet skapades av numera framlidne Lars Göran Larsson.

Tillbaka