BARA VANLIG JÄRNVÄGSVARDAG

BARA VANLIG JÄRNVÄGSVARDAG

Stefan Johansson arbetade 41 år vid järnvägen och under 37 av dessa som lokförare. Kameran fick ibland följa med på jobbet och gav till slut en omfattande bildsamling från den vanliga järnvägsvardagen. Bilderna är från 70-talet fram till 2017 då han nådde sin pensionering. Järnvägen omdanades snabbt och i vissa fall hårt under denna tid. Miljöer förändrades och i vissa fall skövlades, gamla fordon försvann och X2000 kom…
…nu finns bara minnen som bleknar men de här bilderna består!

Tillbaka