LYSEKILS KOMMUN

LYSEKILS KOMMUN

Lysekils kommun har en spännande historia och i våra olika arkiv finns många intressanta dokument bevarade.
Ett par årtal har varit särskilt viktiga för Lysekils kommuns historia.

År 1836 blir Lysekil köping.

År 1863 ses som den ”moderna” kommunen födelse. 1862 skrev dåvarande kung under de första kommunalförordningarna som började gälla 1 januari 1863. För Lysekil blev det en stadskommun (Lysekil) och fyra landskommuner (Lyse, Brastad, Bro och Grundsund.)

År 1903 får Lysekil stadsrättigheter och blir stad.

År 1952 genomfördes den så kallade storkommunreformen, som innebar att ett stort antal kommuner gick samman. En orsak var att många kommuner var för små att för att klara sina uppgifter. Lysekil, Lyse och Grundsund blir Lysekils stadskommun. Brastad och Bro blir Stångenäs landskommun.

År 1971 genomfördes den så kallade kommunreformen. Det nya för kommunernas ledande organ blev kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Lysekils stadskommun och Stångenäs landskommun blir Lysekils kommun.

I kommunarkivets bildarkiv kan du bläddra bland eller söka efter äldre fotografier från Lysekil med omgivningar.
I databasen finns fotografier med motiv som till exempel, stadsmiljöer, människor, naturmiljöer, fiskindustri.

Fotosamlingar i kommunarkivet finns två stora fotosamlingar. Dels fotografier som kommer från AB Ekstrands foto och dels från fotograf Ragnar Bergman. Bergman fotograferade under åren 1952-1990 och överlämnade ca 9000 bilder till kommunarkivet. Det är nu en mindre del av dessa fotosamlingar som börjar publiceras på webbplatsen.

Tillbaka