ALGUTSBODA HEMBYGDSFÖRENING

ALGUTSBODA HEMBYGDSFÖRENING

Föreningen bildades den 3 januari 1926 i Bodaskog hos C G Carlqvist. Den förste ordföranden blev legenden inom hembygdsrörelsen, Arvid Holmström. Redan första året anslöt sig ett 60-tal medlemmar till den nya föreningen som fortsatte att öka år efter år. Verksamheten var framförallt föredrag om hembygden samt anordnande av sommarfester. Den festplats man då hade till förfogande var Överäng en vacker löväng på fastigheten Bodaskog där man byggde en dansbana.

Festerna var välbesökta och hölls som regel under två dagar, lördag och söndag där lördagskvällen var ungdomens stora danskväll medan söndagen ägnades åt föredrag och lugnare familjefester. Arvid Holmström var en framsynt företrädare för föreningen och han samlade in en mängd föremål från äldre tider till ett hembygdsmuseum. Problemet var att man inte hade någonstans att härbärgera dessa samlingar utan föremålen lagrades första tiden i en gammal hölada.

1930 flyttades skolverksamheten till den nybyggda skolan i Eriksmåla. Den nystartade föreningen fick köpa den gamla skolan i Persmo och fick på så sätt sin första egna samlingslokal för sina samlingar och styrelsemöten. Efter ett intensivt uppbyggnadsskede mattades föreningens verksamhet av under några år på 30- och 40-talet, först efter andra världskrigets slut började föreningen på nytt få luft under vingarna och medlemsantalet har sedan dess fortsatt att öka. I dag har föreningen runt 700 medlemmar.

Under flera år diskuterades möjligheten att uppföra en hembygdsgård och flera olika platser undersöktes och förkastades. Trots en långdragen process hade dock föreningen bra kontakter med Algutsboda kommun som år 1953 köpte det gamla kronobostället i Stekaremåla och skänkte det till föreningen. Byggnaden var vid det här tillfället i bedrövligt skick och då man inte kunde enas om någon lämplig plats plockades huset ner och lagrades i avvaktan på framtida möjligheter.

Avgörandet kom först 1957 då Algutsboda kommun på nytt grep in och erbjöd föreningen en del av kyrkskolans tomt i Algutsboda samtidigt som man kom överens med Algutsboda församling om att få disponera marken bredvid skoltomten och som skulle bli dagens hembygdspark. Arbetet med parken blev klart 1966 och senare det året hölls invigningen. Byggnadsbeståndet har därefter fortsatt att öka och i dag äger föreningen 11 byggnader.

Samlingar av föremål har sedan starten fortsatt att öka genom en mängd gåvor till föreningen och i dag har vi en fantastiskt fin hembygdspark med cirka 3 500 föremål. År 2000 förvärvade föreningen marken i hembygdsparken samt fotbollsplanen och ett markområde söder om denna. Under de sista åren har en förbättring av kök och hygienutrymmen i hembygdsparken stått högt på önskelistan och när sedan föreningen fick det osannolika arvet efter Henry och Astrid Wiberg kunde dessa önskemål föreverkligas.

Ett ritningsunderlag till ny utställningsbyggnad togs fram av styrelsen i samarbete med Kärnhus i Tranås och dess arkitekt, Bo Andersson som på ett mycket lyhört sätt och med stor kunskap om byggande i känsliga miljöer ritade utställningsbyggnaden tillsammans med styrelsen. Resultatet har blivit en väl fungerande byggnad med de primära utrymmen som föreningen så länge saknat i form av kök, serveringslokal, toaletter, kontor och utställningshall. Byggnaden som fått namnet ”Nybygget” stod klar i oktober 2004. Tillsammans med denna äger föreningen i dag 13 byggnader av varierande utförande och ursprung.

Tillbaka