HAMBURGSUNDS BILDARKIV

HAMBURGSUNDS BILDARKIV

Föreningen har till ändamål att dokumentera Hamburgsundstrakten då och nu i bild och text samt bland annat att genom utställningar och tillhandahållande av bilder sprida kännedom om Hamburgsund. Vår verksamhet består av öppet hus varannan torsdag under vår- och höstterminerna. ALLA välkomna! Stenhuggargruppen – en grupp av våra medlemmar – har producerat tre böcker som dokumenterar bland annat stenindustrin i vårt närområde.

Stenhuggargruppen (2005-2008) bestod av Bildarkivets medlemmar under ledning av Gerhard Borgljung. Gruppen har sedan 2005 uppdelats i olika projektgrupper för att producera tre böcker, ”Stenhuggarepoken 1887-1970″, ”Så minns vi vår bygd” och ”Fraktfartygen i Hamburgsund och grannsamhällena”. Dessutom har guidningar anordnats i stenbrott och Hamburgsunds samhälle, anordnat berättarkvällar, fototävling för ungdomar, restaurerat kruthus och anordnat ”minnesmonument över de Hamburgsundsbor som seglade innanför och utanför spärrarna under krigsåren 1939-1945″ placerat i centrala Hamburgsund. Se de olika menyflikarna och i vårt Bildgalleri för mer information. Bohusläningen gjorde ett reportage om Stenhuggargruppen 13-03-21. Läs här. Bok nummer tre ”Fraktfartygen i Hamburgsund och grannsamhällena” (utgiven 2015)

En dokumentation av en svunnen epok sammanställd av sjökapten Sven-Erik Johansson Hamburgsund, redigerad och utgiven av Hamburgsunds Bildarkiv. Detta är ett dokument som samlar registreringsuppgifter, hemmahamnar och historik för över 160 fraktfartyg med Hamburgsund som hemmahamn. En projekt/redaktionsgrupp bildades 2013 som fick i uppdrag att slutredigera, bearbeta och publicera Sven-Eriks nästan färdiga manus efter hans bortgång året innan. Projektgruppen hade följande sammansättning: Jan-Åke Johansson, Gerhard Borgljung, Lena Agertoft, Kerstin Johansson, Allan Olsson, Benkt Larsson, Egon Widén, Lennart Hakeröd och Dag Lundman samt Lars Ericsson, redigering och bearbetning för tryckning. Bok nummer två ”Så minns vi vår bygd” Hamburgsund- Slottet- Tegelstrand- Heestrand (utgiven 2014).

Med denna bok avslutar Bildarkivet ”Stenhuggarepoken 1887-1970 med kapitlet ”Vart tog stenen vägen” och har övergått till att skildra övriga näringar under denna period. Vi får följa utvecklingen av bl.a. kustfiskenäringen, handeln, varubefordran och turismen med mera. Att överleva som kustbo kräver uppfinningsrikedom och anpassning till nya förhållanden. För att personifiera detta har ett antal profiler fått illustrera kustbon. Boken är rikt illustrerad, 310 sidor. Projekt/redaktionsgruppen för boken bildades 2009. Hamburgsundsgruppen representerades av Gerhard Borgljung, Egon Widén, Lennart Hakeröd, Berit Pettersson och Jan Åke Johansson. Slottet och Tegelstrand representerades ensam av Liv Franzén samt Heestrand som representerades av Ingrid Chandler (Edwardsson) och Sylve Johansson. Dessutom Ebbe Melin, redigeringsansvarig och Gunnar Rasmusson, foto och reproduktionsansvarig. Här är referat och foton från invigningen. Bok nummer ett ”Stenhuggarepoken 1887-1970” Hamburgsund – Heestrand – Slottet (utgiven 2008). En bok som beskriver den lokala historien om stenhuggarepoken i text och bild, rikt illustrerad, 206 sidor. Boken är resultatet av arbetet i en projektgrupp som bildades 2004, av i huvudsak
stenhuggarättlingar, alla medlemmar i Hamburgsunds Bildarkiv. Följande medlemmar ingick i projektet/redaktionsgruppen: Gerhard Borgljung, Egon Widén, Lennart Hakeröd, Benkt Larsson, Karl-Gustav Schewenius, Sylve Johansson, Bengt Nord. Dessutom Gunnar Rasmusson, foto och reproduktionsansvarig, Stig Swedberg, arkeolog och expert på stenbrott samt Lars Ericsson, redigeringsansvarig.

Jag mycket plågad är må tro av gikten i min rygg ja den kommer strax på stunden när som jag krokig står Jag därför är då slagen att i hårt arbete gå och det kan ni begripa om ni mina ord vill tro. Melodi: Glada Kalles visa om Bergenbanen. Vers 18 av 107 ur Hans Niklassons Skildringsvisa,nertecknad 1922. Denna dikt kan väl illustrera de vedermödor som Stenhuggargruppen, skildrat i denna första bok, Stenhuggarepoken 1894-1970, som speglar verksamheten inom stenindustrin i Hamburgsund och angränsande områden. Arbetet kom att ske i studiecirkelform inom Studiefrämjandet. Avsikten med denna dokumentation blev att till eftervärlden beskriva den verksamhet som bedrevs från sent 1800-tal till 1970. Dokumentationen innehåller personlistor över en del av de som var verksamma inom stenindustrin, som kan vara till hjälp för efterlevande som vill forska i sitt ursprung. Dessutom beskrivs de verksamheter som blev en direkt följd av stenindustrin.

Tillbaka