Digital Kultur räddar Hans Lidmans bildskatt

Digital Kultur räddar Hans Lidmans bildskatt

Hans Lidman (1910-1976) var en av vår tids största berättare i ord och bild. Hans lek med ord skapade en suggestiv berättelse av det han upplevde i naturen. Att kunna beskriva en känsla, ett ögonblick som fängslar läsaren totalt är få förunnat, men det kunde Lidman.

Han var flugfiskare i själ och hjärta. Hans sätt att förmedla tjusningen med att stå vid ett vatten och låta flugfiskelinan vina genom luften till en orkester av mygg, fångade en mycket stor publik så väl inom landet som utanför.

När berättandet i ord mötte hans berättande i bild, blev det svårt att värja sig och trots att han själv vandrat vidare, till förhoppningsvis gudomliga fiskevatten, finns hans arbete kvar till allas vår glädje.

Nu öppnar sig nya möjligheter att bekanta sig med eller återupptäcka Hans Lidmans bildkonst. I ett samarbete med Hands Lidmans döttrar och företaget Digital Kultur i Arbrå, blir nu Hans Lidmans fantastiska fotografier tillgängliga för en större publik på www.digitalkultur.se

Det är en fantastisk bildskatt som genom digitalisering tillgängliggörs via internet. Här samsas hans fiskebilder med bilder från reportageresor i Sverige och våra grannländer.