Teaterföreningen Arnljotspelen

Teaterföreningen Arnljotspelen

Teaterföreningen Arnljotspelen är en fri och obunden amatörteaterförening som har som sitt främsta syfte att varje sommar uppföra Wilhelm Peterson-Bergers Vikingadrama Arnljot. De har en del bilder från deras uppsättning av dramat från 50-talet. Den bildskatten har vi fått förtroendet att digitalisera och ni kan nu se de bilderna i deras databas.

https://www.digitalkultur.se/tor/teaterforeningen_arnljotspelen/public/