Digital Kultur tar över Carpe Cultura

Digital Kultur tar över Carpe Cultura

2007 startades Carpe Cultura som ett registreringsprogram och databas riktad mot föreningar, museer och andra bildägare som ville dokumentera och visa upp sitt kulturarv på internet. Ambitionerna var goda men av olika anledningar lades Carpe Cultura ner under våren 2015. Efter att vi varit ner till Kalmar Läns Museum samt Blomstermåla och presenterat våra tjänster så föll valet på oss. Vi kommer nu att påbörja arbetet med att flytta över de berörda hembygdsföreningarnas material till vår databas. Vi är glada och stolta över det förtroende vi fått och ser fram mot att kunna visa upp nya spännande bildskatter.