Välkommen Oskars Hembygdsförening

Välkommen Oskars Hembygdsförening

Vi hälsar Oskars Hembygdsförening varmt välkomna till oss. Oskars Hembygdsförenings hemvist är i Alsjöholm, Småland. Det ska bli roligt att se de bilder de kommer att lägga upp i sin databas. Oskars Hembygdsförening bildades i april 1969. Detta efter en förfrågan från Hembygdsvårdskommitten i Nybro stad. Medlemskap tecknades av 30 personer. Första medlemsavgiften var 3 kronor per år.

https://www.digitalkultur.se/tor/oskars_hembygdsforening/public/