Svenska Spårvägssällskapet på rätt spår!

Svenska Spårvägssällskapet på rätt spår!

Vad är en trolleystång? Det är ett ord vi fått lära oss när Svenska Spårvägssällskapet kom till oss med den första omgången av sina bilder. Svenska Spårvägssällskapet, grundat 1959, är en ideell förening med ändamål att samla alla intresserade av svensk lokaltrafik, dess historia och utveckling. Deras medlemmar sitter på en guldgruva av bilder på spårvagnar från hela världen och nu har de valt att dela med sig till alla som är intresserade.

Nå, vad är en trolleystång nu då? Jo, det är en strömavtagarstång med ett litet hjul som löper mot kontaktledningen. Finns på trådbussar och på en del spårvagnar.

https://www.digitalkultur.se/tor/svenska_sparvagssallskapet/public/