Historien om ett fotografi, del 3.

Historien om ett fotografi, del 3.

Mycket av det som skrivits om vännen Edvin Sundberg kan upprepas vid det smärtsamma budet att Bernhard Cedwall är borta. Samma idealitet, samma uppoffrande arbete för vår rörelse, samma stilla försynthet och duglighet – ja, tapperhet och trohet – ledde dem båda. Man brukar finna de bästa orden vid en öppnad grift men Vi Hyresgäster har för vana – även om vi av utrymmesskäl tyvärr endast har hunnit med ett fåtal – att giva ett erkännande redan i livet. Det är alltså inte första gången vännen Cedwalls bild är inne i vår tidning: hans gärning inom Hyresgästföreningen var så markant, i all sin stillsamhet, så utomordentligt effektiv, att vi hade anledning bringa en hyllning för detta vid ett tidigare tillfälle. Vi tro han vart glad inför detta erkännande.

Ett av vännen Cedwalls stora glädjeämnen var arbetet inom hyresgästernas led och förtroendeuppdraget, att vara fullmäktig inom Hyresgästföreningen, tog han både med intresse, allvar och stolthet. Även vid denna öppnande grift sänktes hyresgäströrelsens fanor och ombudsman Gustaf Göransson frambar, i samband med kransnedläggelse, vår hyllning inför, den bortgångnes vackra livsgärning.

Ett avsked. Vår trogne medlem styrelseledamot och uppbördsman Bernhard Cedwall har genom döden hastigt blivit ryckt från vår krets. Fredagen den 28 december fördes hans stoft till den sista vilan. Jordfästningen ägde rum i Trons kapell och förättades av Gust. Collini i Brännkyrka församling. Begravningsakten blev en gripande högtid med massor av kransar och blommor. Många vänner och kamrater hade slutit upp för att hedra den bortgångne. Spårvägsmännen hedrade med musikkår och standar och många uniformerade kamrater. Herr John Andersson lade ner kransar och tackade i varma ord från Kamratföreningen och Befälsföreningen. Styrelsekamraterna i Gröndals Hyregästsektion mötte med sorgklädda fanor. Sektionens tack frambars av Erik Ohlsson, som påminde om Cedwalls mångåriga och trogna arbete inom hyresgäströrelsen i Gröndal. Ohlsson tackade även från styrelsekamraterna och från personliga vänner inom rörelsen. Centralstyrelsen tackade genom ombudsman Göransson för mångårigt och plikttroget arbete, som uppbördsman och styrelseledamot.

När vännen Cedwall nu gått ifrån oss måste man tänka på de många arbetsfyllda år, som den tyste kamraten varit med och aktigt arbetet i hyresgäströrelsen i Gröndal. Det är 15 års troget arbete i helg och söcken i vardagligt småjobb och propagandaarbete. Vid höstfester och andra tillställningar, för att skaffa medel att hjälpa fattiga medlemmar, vid julfester med att glädja små och stora barn, vid medlemsmöten samt andra anordningar. För att berika medlemmarna och stärka kamratskapet, alltid var Cedwall med. De senaste 10 åren var Cedwall kassör och uppbördsman inom sektionen och dessa uppdrag krävde nog helt sin man och upptog på senare år det mesta av hans fritid. Sov i ro, du trogne och hängivne vän. Ditt minne lever hos oss.

Bilden föreställer Bernhard med hustrun Greta och barnen Inga och Sune.