Historien om ett fotografi, del 2.

Historien om ett fotografi, del 2.

Den 16 februari fyller spårvägsmannen K. E. B. Cedvall, Gröndal, 50 år. Cedvall som tillhört Gröndalssektionens styrelse sedan ett 10-tal år tillbaka har såsom sektionens energiska kassör nerlagt ett synnerligen stort intresse för Hyresgästföreningen. Var en bland de första medlemmarna när sektionen startade 1929 och var under många år en verkligt intresserad och pålitlig funktionär vid Gröndalssektionens årliga återkommande Vår- och Höst-fester. Såsom varande en av de bästa förespråkarna på platsen för H. S. B. bebyggelse var han den första lägenhetstecknaren uti Gröndals H. S. B.-hus och driver en både saklig och intresserad propagande för en ytterligare utvidgad bostadsproduktion i Gröndal.

Bilderna föreställer K. E. B. Cedvall på sin 50-årsdag och fickuret han fick som present.