Historien om ett fotografi, del 1.

Historien om ett fotografi, del 1.

Ett fotografi utan historia är bara ett fotografi. Ett fotografi med historia är så mycket mer. Från början var mannen i mitten den ende vars namn vi kände till samt att vi visste att spårvagnen körde i Stockholm nån gång efter 1919. Med lite efterforskningar hos Spårvägsmuseet i Stockholm hittade vi mannens personakt och med hjälp av fantastiskt kunniga och intresserade människor i Svenska Spårvägssällskapet fick vi information om var bilden är tagen och när. Här kommer historien om denna bild.

Mannen i mitten heter Karl Emil Bernhard Sedvall och föddes 16 februari 1892 i Brännkyrka församling i Stockholm. Enligt hans personakt började han som extra söndagskonduktör den 2 december 1918 för att bli godkänd konduktör den 20 december 1918. Den 1 juli 1919 blev han ordinarie anställd. Drygt ett och ett halvt år senare, den 18 januari 1921 blev han godkänd förare.

Det var hårda tag på den tiden och det behövdes inte mycket för att bli bestraffad. 1922 blev han suspenderad i två dagar för ett olämpligt uttalande till befäl i trafikanters närvaro. Det skulle ha varit roligt att veta vad han sagt och vad befälet hade gjort för att föranleda detta uttalande. 1924 fick Bernhard en varning för brist i avräkning. Återigen vore det intressant att veta mer om detta. Hur mycket fattades det o.s.v. men det lär vi aldrig få veta.
Sedan gick 21 år innan något nytt hände. Då blev det tre dagars suspendering för att ha ”orsakat urspårning och elektrisk växel” Det är lite oklart vad denna mening egentligen betyder men det är så det står i personakten.

Bernhard avled den 18 december 1945 i en ålder av 53 år. Han segnade ner vid busshållplatsen på väg från sin stuga. Han efterlämnade sin maka Greta och barnen Inga och Sune.

Vagnen är en SS A8 nr 193, fd SSB A2 nr 23, systervagn till nyligen renoverade vagn 24 på Djurgårdslinjen.

Var är vi någonstans?
Till vänster om vagnen står 188 på kaféskylten på huset. Platsen är därmed Hornsgatan 188 som den hette på den här tiden. Numer heter gatan Hornstulls strand och huset har nummer 3. Vagnen har alltså svängt höger strax före bron in på nuvarande Horntulls strand och till sin ändhållplats. Sedan svänger vagnen höger in på Brännkyrkagatan, därefter höger in på Långholmsgatan och slutligen vänster ut på Hornsgatan igen.
Fastigheten Sågen 18 byggdes om 1942 och året efter öppnade biografen Rio här. Bion finns för övrigt fortfarande kvar. Fasaden däremot gjordes om rejält då 1942 så man kan inte känna igen huset i alla dess delar.

När är då bilden tagen?
Linjenummer 10 infördes den 1 januari 1919. Vagnen togs ur trafik 1929 och redan året innan flyttades linje 10 härifrån till ny ändslinga öster om Långholmsgatan. Den bro man ser till höger byggdes 1915 och ersattes 1928 av den första högbron. Men det finns detaljer som kan göra dateringen bättre, t.ex. skyltningen. Bilden är sannolikt tagen mellan 1 januari 1919 då linjenummer 10 infördes och 1 april 1922 då belyst nummerkruka infördes på takkanten.

Märker ni hur oerhört intressant det blev med all denna information? Man blir bra sugen att åka till adressen och se med egna ögon hur det ser ut idag och jämföra med hur det såg ut då för 100 år sedan.

Bilderna föreställer spårvagn 193 med Bernhard Cedwall i mitten och nedanför Bernhard Cedwall som ung.