SENASTE NYTT

Digital Kultur och Växlingar på Hembygdsgården Västerby

12 juli var det åter dags för oss att tillsammans med Johanna Syrén medverka i FOTOGRAFISKA SKATTER på den vackra hembygdsgården Västerby i Rengsjö. En guidad visning av VÄXLINGAR följt av kaffe och bullar och en föreläsning om digitalisering av oss var programmet även denna gång.

Växlingar visar bilder från Johanna Syrén samt från den store Hälsingefotografen Hilding Mickelsson. Hilding föddes 1919 och dokumenterade fram till sin död livet, naturen och människorna i hembygden.

Johanna Syrén är född 1980 och nu aktiv fotograf i Hildings landskap – södra Hälsingland. Hilding Mickelsson-sällskapet har gett Johanna tillgång till Hildings bildarkiv på runt 150 000 foton och hon har valt bland sina egna och Hildings bilder för att ge oss en tolkning av vår landsända, vilka vi är och kanske frågor om vart vi är på väg?

När vi ser ett urval av deras bilder tillsammans ser vi hur odlingslandskapet och arbetsmetoder förändrats under ett halvt sekel.

VÄXLINGAR är ett tvåårigt regionalt projekt producerat av Konstfrämjandet Gävleborg i samarbete med Region Gävleborg, ABF Västra Hälsingland, ABF Gästrikebygden, Konst och landskap, LOKOMOTIV och Hilding Mickelsson-sällskapet med bilder inlånade av Hälsinglands museum.

Utställningen och kringaktiviteter gästar under 2019 Järvsö, Rengsjö och Arbrå och under 2020 Edsbyn, Gysinge och Gammelstilla.

Digital Kultur och Växlingar på Stenegård

25 juni var vi inbjudna av Johanna Syrén att medverka i FOTOGRAFISKA SKATTER på Stenegård I Järvsö. En guidad visning av VÄXLINGAR följt av kaffe och bullar, en föreläsning om digitalisering av oss och samtal kring deltagarnas släktbilder från landskapet.

Växlingar visar bilder från Johanna Syrén samt från den store Hälsingefotografen Hilding Mickelsson. Hilding föddes 1919 och dokumenterade fram till sin död livet, naturen och människorna i hembygden.

Johanna Syrén är född 1980 och nu aktiv fotograf i Hildings landskap – södra Hälsingland. Hilding Mickelsson-sällskapet har gett Johanna tillgång till Hildings bildarkiv på runt 150 000 foton och hon har valt bland sina egna och Hildings bilder för att ge oss en tolkning av vår landsända, vilka vi är och kanske frågor om vart vi är på väg?

När vi ser ett urval av deras bilder tillsammans ser vi hur odlingslandskapet och arbetsmetoder förändrats under ett halvt sekel.

VÄXLINGAR är ett tvåårigt regionalt projekt producerat av Konstfrämjandet Gävleborg i samarbete med Region Gävleborg, ABF Västra Hälsingland, ABF Gästrikebygden, Konst och landskap, LOKOMOTIV och Hilding Mickelsson-sällskapet med bilder inlånade av Hälsinglands museum.

Utställningen och kringaktiviteter gästar under 2019 Järvsö, Rengsjö och Arbrå och under 2020 Edsbyn, Gysinge och Gammelstilla.

F15 Flygmuseum firar 20 år!

Den 9 juni firar Flygmuseet i Söderhamn 20 år. Vi på Digital Kultur kommer att vara med och visa ett långt bildspel med många fina bilder från deras arkiv. Det blir en rolig dag med fly in, veteranfordon, bilkörning på två hjul och modellflyg. En veteranbuss kör gratis transport från Söderhamn till Flygstaden och museet kl.10.00 och 11.00 från gamla busstorget (Utanför Svea Bio). Hemfärd kl. 14.00 och 15.00. Fritt inträde för alla denna dag. Extra öppet 09-17 under jubileumsdagen 9 juni. Utöver oss kommer Röda Korset, Bilkåristerna, FRO, Moheds flygklubb, Fordonshistorikerna, Brandkåren och Modellflygklubben att medverka. I matväg kommer det att serveras korv, hamburgare, kolbullar, kaffe, läsk, glass m.m.

Historien om ett fotografi, del 3.

Mycket av det som skrivits om vännen Edvin Sundberg kan upprepas vid det smärtsamma budet att Bernhard Cedwall är borta. Samma idealitet, samma uppoffrande arbete för vår rörelse, samma stilla försynthet och duglighet – ja, tapperhet och trohet – ledde dem båda. Man brukar finna de bästa orden vid en öppnad grift men Vi Hyresgäster har för vana – även om vi av utrymmesskäl tyvärr endast har hunnit med ett fåtal – att giva ett erkännande redan i livet. Det är alltså inte första gången vännen Cedwalls bild är inne i vår tidning: hans gärning inom Hyresgästföreningen var så markant, i all sin stillsamhet, så utomordentligt effektiv, att vi hade anledning bringa en hyllning för detta vid ett tidigare tillfälle. Vi tro han vart glad inför detta erkännande.

Ett av vännen Cedwalls stora glädjeämnen var arbetet inom hyresgästernas led och förtroendeuppdraget, att vara fullmäktig inom Hyresgästföreningen, tog han både med intresse, allvar och stolthet. Även vid denna öppnande grift sänktes hyresgäströrelsens fanor och ombudsman Gustaf Göransson frambar, i samband med kransnedläggelse, vår hyllning inför, den bortgångnes vackra livsgärning.

Ett avsked. Vår trogne medlem styrelseledamot och uppbördsman Bernhard Cedwall har genom döden hastigt blivit ryckt från vår krets. Fredagen den 28 december fördes hans stoft till den sista vilan. Jordfästningen ägde rum i Trons kapell och förättades av Gust. Collini i Brännkyrka församling. Begravningsakten blev en gripande högtid med massor av kransar och blommor. Många vänner och kamrater hade slutit upp för att hedra den bortgångne. Spårvägsmännen hedrade med musikkår och standar och många uniformerade kamrater. Herr John Andersson lade ner kransar och tackade i varma ord från Kamratföreningen och Befälsföreningen. Styrelsekamraterna i Gröndals Hyregästsektion mötte med sorgklädda fanor. Sektionens tack frambars av Erik Ohlsson, som påminde om Cedwalls mångåriga och trogna arbete inom hyresgäströrelsen i Gröndal. Ohlsson tackade även från styrelsekamraterna och från personliga vänner inom rörelsen. Centralstyrelsen tackade genom ombudsman Göransson för mångårigt och plikttroget arbete, som uppbördsman och styrelseledamot.

När vännen Cedwall nu gått ifrån oss måste man tänka på de många arbetsfyllda år, som den tyste kamraten varit med och aktigt arbetet i hyresgäströrelsen i Gröndal. Det är 15 års troget arbete i helg och söcken i vardagligt småjobb och propagandaarbete. Vid höstfester och andra tillställningar, för att skaffa medel att hjälpa fattiga medlemmar, vid julfester med att glädja små och stora barn, vid medlemsmöten samt andra anordningar. För att berika medlemmarna och stärka kamratskapet, alltid var Cedwall med. De senaste 10 åren var Cedwall kassör och uppbördsman inom sektionen och dessa uppdrag krävde nog helt sin man och upptog på senare år det mesta av hans fritid. Sov i ro, du trogne och hängivne vän. Ditt minne lever hos oss.

Bilden föreställer Bernhard med hustrun Greta och barnen Inga och Sune.

Historien om ett fotografi, del 2.

Den 16 februari fyller spårvägsmannen K. E. B. Cedvall, Gröndal, 50 år. Cedvall som tillhört Gröndalssektionens styrelse sedan ett 10-tal år tillbaka har såsom sektionens energiska kassör nerlagt ett synnerligen stort intresse för Hyresgästföreningen. Var en bland de första medlemmarna när sektionen startade 1929 och var under många år en verkligt intresserad och pålitlig funktionär vid Gröndalssektionens årliga återkommande Vår- och Höst-fester. Såsom varande en av de bästa förespråkarna på platsen för H. S. B. bebyggelse var han den första lägenhetstecknaren uti Gröndals H. S. B.-hus och driver en både saklig och intresserad propagande för en ytterligare utvidgad bostadsproduktion i Gröndal.

Bilderna föreställer K. E. B. Cedvall på sin 50-årsdag och fickuret han fick som present.

Sida 2 av 14«12345»10...Last »